Qendra Kundradhunes Ananke

Qendra Kundradhunes Ananke mirëpret grate qe vuajne nga abuzimi dhe dhuna.
Ne kete Qender gruaja do te gjej staf professional me te cilin mund te bashkbisedoje per historine e vet dhe te gjej mbeshtetje per te dale nga rruga e dhunes.
Ofrohet nje degjim i vemendshem duke respektuar privatesine dhe anonimitetin.
Qendra Kundradhunes ofron:
• mirepritjen (intervistat telefonike, intervista personale, konsulence psikologjike, konsulence ligjore, grupet mbeshtetese);
• mbeshtetje ne kerkimin tuaj te punes;
• bashkpunim me Rrjetin Kundradhunes ne qytete dhe rrethe te ndryshme (Sherbimet Sociale dhe Shendetesore, Policia, Gjykata, etj.) per nje planifikim strategjik nderinstitucional pergjate rruges per daljen nga dhuna;
• sensibilizim mbi temen e dhunes mbi grate dhe femijet ne territorin qyteteror;
• hartimin dhe zbatimin e propozimeve dhe programeve te trajnimit.
TE GJITHA SHERBIMET OFROHEN FALAS